Simple 2D RPG made in C++ and SFML
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Riyyi 2ee81d12ab Update title and git urls 7 maanden geleden
data Move data to project root 7 maanden geleden
deps Add SFML, rapidjson as git submodule 7 maanden geleden
src Change walking input to WASD 7 maanden geleden
.gitattributes 💥🐫 Added .gitattributes 7 jaren geleden
.gitignore Update .gitignore 7 maanden geleden
.gitmodules Add SFML, rapidjson as git submodule 7 maanden geleden
CMakeLists.txt Remove comments from cmake build file 7 maanden geleden
README.org Update title and git urls 7 maanden geleden

README.org

Simple 2D RPG

Simple 2D RPG made in C++ and SFML.

Download

Clone

  $ git clone https://<git>.com/riyyi/rpg
  $ cd rpg
  $ git submodule init
  $ git submodule update

Or

  $ git clone --recursive https://<git>.com/riyyi/rpg

Update

  $ git pull
  $ git submodule update --recursive

Build instructions

Linux

Prerequisites

Install the dependencies:

Compile

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make

Windows

Prerequisites

Download and extract build tools:

Add build tools to system PATH:

  • C:mingw64\bin

  • C:\cmake\bin

Compile

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -G "MinGW Makefiles" ..
$ mingw32-make.exe

Libraries