Simple 2D RPG made in C++ and SFML
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Riyyi 2ee81d12ab Update title and git urls 7 månader sedan
data Move data to project root 7 månader sedan
deps Add SFML, rapidjson as git submodule 7 månader sedan
src Change walking input to WASD 7 månader sedan
.gitattributes 💥🐫 Added .gitattributes 7 år sedan
.gitignore Update .gitignore 7 månader sedan
.gitmodules Add SFML, rapidjson as git submodule 7 månader sedan
CMakeLists.txt Remove comments from cmake build file 7 månader sedan
README.org Update title and git urls 7 månader sedan

README.org

Simple 2D RPG

Simple 2D RPG made in C++ and SFML.

Download

Clone

  $ git clone https://<git>.com/riyyi/rpg
  $ cd rpg
  $ git submodule init
  $ git submodule update

Or

  $ git clone --recursive https://<git>.com/riyyi/rpg

Update

  $ git pull
  $ git submodule update --recursive

Build instructions

Linux

Prerequisites

Install the dependencies:

Compile

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ make

Windows

Prerequisites

Download and extract build tools:

Add build tools to system PATH:

  • C:mingw64\bin

  • C:\cmake\bin

Compile

$ mkdir build
$ cd build
$ cmake -G "MinGW Makefiles" ..
$ mingw32-make.exe

Libraries