Space Walk board game
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Riyyi 790ccfd137 Update README 7 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 7 miesięcy temu
README.org Update README 7 miesięcy temu
board.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
board.h Initial commit 7 miesięcy temu
boardwindow.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
boardwindow.h Initial commit 7 miesięcy temu
gamestate.h Initial commit 7 miesięcy temu
infowindow.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
infowindow.h Initial commit 7 miesięcy temu
inputoutput.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
inputoutput.h Initial commit 7 miesięcy temu
main.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
maingame.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
maingame.h Initial commit 7 miesięcy temu
mainmenu.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
mainmenu.h Initial commit 7 miesięcy temu
makefile Initial commit 7 miesięcy temu
messagebox.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
messagebox.h Initial commit 7 miesięcy temu
player.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
player.h Initial commit 7 miesięcy temu
selectionbox.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
selectionbox.h Initial commit 7 miesięcy temu
space-walk.drawio Add UML design 7 miesięcy temu
spaceship.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
spaceship.h Initial commit 7 miesięcy temu
test.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
test.h Initial commit 7 miesięcy temu
window.cpp Initial commit 7 miesięcy temu
window.h Initial commit 7 miesięcy temu

README.org

Space Walk

Space Walk board game.

Build instructions

$ make

Libraries